Geschiedenis

Hoe lang bestaat de Oranjestichting Nijmegen?
Op 14 december 1966 is de Oranjestichting Nijmegen opgericht. De oprichters waren: Hein Aberson, Henri Willem Johan Das, Jan Willem Heersema, Jan Jonker, Hendrik Jan Woessink, Leonardus Hendrikus IJkhout. Hun doelstelling was destijds:  

‘De Oranjegedachte bevorderen en dat onder meer te bereiken door het organiseren van herdenkingsplechtigheden en feestelijkheden voor de bevolking van Nijmegen bij gelegenheid van nationale dagen en van verjaardagen en bijzondere gebeurtenissen in het Koninklijk Huis.’

Nijmegen en het Koninklijk Huis
In 1984 werd het ‘Jaarcongres van de Federatie van Oranjeverenigingen’ in Nijmegen gehouden. Vroegere bestuursleden van de Oranjestichting vertellen: ‘De banden met het vorstenhuis en de leden daarvan zijn hecht en onverbrekelijk, getuige de talrijke bijzondere contacten en bezoeken aan de stad en haar omgeving, die wij kennen uit het verdere en meer dichtbije verleden’.

Nijmegen heeft dus een speciale band met het Koningshuis. We gaan nog een stukje verder terug in de historie. Een paar weetjes:

  • In 1591 werd Nijmegen ingenomen door Prins Maurits. Onze Waalstad bleef trouw aan het koningshuis.
  • Al in 1689 werden de eerste ‘Oranjefeesten’ gevierd in onze stad. Op 8 november werd de burgerij verzocht bij de kroning van Stadshouder Willem III tot Koning van Engeland: ‘teeckenen van blijtschap te geven, met het aansteecken van vieren, pecktonnen, lanteernen, ende voorzeghde dagh met vreugdeteeckenen te eindigen’.
  • Prins Willem V van Oranje-Nassau verbleef met zijn Wilhelmina, prinses van Pruisen en hun kinderen Louise, Willem Frederik (later Koning Willem I der Nerderlanden) en Frederik op de Valkhofburcht.
  • Koningin Anna Paulowna bezocht Nijmegen in 1837
  • Koning Willem III toonde bijzondere belangstelling voor de gevolgen van de watersnood in Nijmegen in 1862
  • Meer recentelijk liep Prins Claus mee in de Nijmeegse Vierdaagse in 1967
  • En vergeet ook niet de Oranjesingel, Nassausingel, Wilhelminasingel en Julianaplein die al lange bestaan en verwijzen naar verbinding van het Koningshuis met Nijmegen.