Wat is de Oranjestichting?

De Oranjestichting bestaat uit 4/5 leden die samen werken aan het organiseren van activiteiten voor kinderen op Koningsdag in de gemeente Nijmegen. Wij vergaderen ongeveer 5 keer per jaar, waarbij de organisatie van Koningsdag centraal staat.

Doel (misschien in een apart blokje?)
De Oranjestichting Nijmegen heeft als formeel doel: ‘het bevorderen van de Oranjegedachten en tracht dit doel te bereiken door het organiseren van herdenkingsplechtigheden en feestelijkheden voor de bevolking van Nijmegen bij gelegenheden van nationale dagen en verjaardagen en bijzondere gebeurtenissen in het Koninklijk Huis. Meer in het bijzonder het organiseren van kinderfestiviteiten op Koningsdag.’

Wat doen wij voor u/jou?
Wij organiseren een goed gevuld activiteitenterrein voor kinderen op de Goffert en wij ondersteunen alle Nijmeegse wijken die hun eigen Koningsdagactiviteiten organiseren. Wilt u in uw wijk ook een Koningsdagacitviteit organiseren? Dan komen wij graag met u in contact.

Waarom doen wij dit?
Netwerken en samenwerken staat centraal. Wij werken graag samen met verschillende vrijwilligersorganisaties in Nijmegen omdat hier veel enthousiasme en organisatietalent te vinden is en omdat samenwerken een vereniging of organisatie altijd wat oplevert. Op die manier vergroot je je netwerk en sta je als vrijwilligersorganisatie sterker.

En natuurlijk ook omdat wij het leuk vinden om een groot evenement in Nijmegen te organiseren. Wij stimuleren dat alle geïnteresseerde organisaties hun steentje kunnen bijdragen. Zij helpen ons een geslaagde Koningsdag te organiseren en wij helpen hen zo weer hun netwerk te vergroten én nieuwe leden te werven.