Privacyverklaring

Privacy Statement
Het hierna volgende omvat informatie over de wijze waarop Oranje Stichting Nijmegen met uw persoonsgegevens omgaat. Oranje Stichting Nijmegen tracht uw privacy optimaal te beschermen.

  • De bezoeker van deze site kan via email contact opnemen met Oranje Stichting Nijmegen ten behoeve van informatie e.d.
  • De opgeslagen gegevens van een bezoeker worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting. Behoudens deze uitzondering zal nimmer de door de bezoeker verstrekte persoonlijke gegevens aan derden worden verstrekt.
  • Ter beveiliging van de verstrekte persoonsgegevens zijn passende maatregelen door Oranje Stichting Nijmegen genomen.